20181210Python 自动化笔试题,挑战你的知识库

本贴最后更新于 1043 天前,其中的信息可能已经时移俗易

image.png

柠檬班学员面试遇到的笔试题!!!
出招吧各位大佬!

26 回帖
请输入回帖内容 ...
 • changhen

  代码付上,任意整数的阵列,还在公司不能电脑截图
  def wan(k):
  m=1
  n=int((k+1)/2)
  for i in range(1,k+1):
  if i<=(k+1)/2:
  n-=1
  print(' '*n+'*'*m)
  if i<(k+1)/2:
  m+=2
  else:
  if k%2==0:
  m-=2
  print(' '*n+'*'*m)
  n+=1
  else:
  n+=1
  m-=2
  print(' '*n+'*'*m)
  wan(6)

 • 其他回帖
 • tyh498366331

  image.png
  image.png
  Python自动化13期童鞋,来报个到

 • main2019

  13期的只学了基础,只能用自己的方法,哈哈哈取了n=5 6 16image.png
  image.png
  image.png
  image.png

 • fengwujiutian

  if name == 'main':
  num = int(input('input a number:'))
  newLi = []
  li = [x for x in range(1,num,2)]
  if num % 2 != 0:
  newLi = li + [num] +li[::-1]
  else:
  newLi = li + li[::-1]
  print(newLi)
  for i in newLi:
  print(i*'*')

 • 查看更多回帖